a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Evenwichten

De N:P ratio van voedseldieren

Voor degenen die werken met de RedfieldRatio is er naast het toevoegen van middelen nog een methode om de N:P ratio te veranderen: voeren!

Denitrificatie

Bacteriën in het aquarium zetten de afvalstoffen om in nitraat. Maar in het aquarium kan nitraat ook weer worden omgezet in plantaardig materiaal, dit heet denitrificatie.

Het opstarten van de stikstofcyclus

Een aquarium opstarten neemt wat tijd. Voornamelijk om bacteriën te laten groeien om de afvalstoffen van de vissen te kunnen verwerken. Hier staat uitgelegd waarom en hoe je dat doet.

Mineralisatie

In het aquarium produceren de vissen afvalstoffen, dit wordt door bacterien omgezet in ammoniak en ammonium, dit noemen we mineralisatie

Stikstof in het aquarium

In het aquarium komt stikstof voor in diverse vormen, waaronder Ammoniak en Ammonium, teveel ammoniak is giftig voor de vissen. Met behulp van de pH kun je berekenen of er een giftig gehalte in het aquariumwater zit.

Van Ammoniak naar Nitriet

In het aquarium worden afvalstoffen omgezet in onschuldig nitraat. Dit noemen we nitrificatie. Ammoniak/Ammonium wordt Nitriet; nitriet wordt nitraat.

Van Nitriet naar Nitraat

Bij het omzetten van nitriet in nitraat speelt de pH een rol. Bij een hogere pH gaat de omzetting makkelijker.

Zoeken