a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Evenwichten

De N:P ratio van voedseldieren

Voor degenen die werken met de RedfieldRatio is er naast het toevoegen van middelen nog een methode om de N:P ratio te veranderen: voeren!

Denitrificatie

Bacteriën in het aquarium zetten de afvalstoffen om in nitraat. Maar in het aquarium kan nitraat ook weer worden omgezet in plantaardig materiaal, dit heet denitrificatie.

Mineralisatie

In het aquarium produceren de vissen afvalstoffen, dit wordt door bacterien omgezet in ammoniak en ammonium, dit noemen we mineralisatie

Van Nitriet naar Nitraat

Bij het omzetten van nitriet in nitraat speelt de pH een rol. Bij een hogere pH gaat de omzetting makkelijker.

Zoeken

Wordt lid van onze groep en praat mee over beschrijvingen, artikelen etc: Hobbykwekers Community